Impressum

Izdavač i produkcija:

METRO Cash & Carry d.o.o.
Jankomir 31
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 1 34 44 480
Fax: +385 1 34 44 355
E-mail: korporativne.komunikacije@metro-cc.hr

Uprava
Roberto Mancuso
Vladimir Gnjidić
Ksenija Matan Jelić
Tomislav Smolčec

Temeljni kapital:
75.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem
MBS: 080377932

OIB: 38016445738
Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN:HR8323600001101197487
SWIFT: ZABAHR2X

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR5124840081100223774
SWIFT:RZBHHR2X

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Ana Žužak
Korporativni pravnik
Tel: +385 (1) 3444-586
E-mail: ana.zuzak@metro-cc.hr