Posluživanje vina

VJEŠTO I SA STILOM

Nije samo kvaliteta vina ta koja neki obrok čini posebnim. Način na koji tretiramo taj vrijedan sok od grožđa mora biti ispravan, tako da vino može razviti svoju punu aromu, te gostima ponuditi maksimalan užitak.

Posebno pomno je potrebno razmotriti pripremu i prezentaciju visokokvalitetnih crnih vina. Ovisno o vinu, preporučuje se pretočiti ga iz boce u bokal prije nego ga se pije. Postoji više načina i tehnika kako se to radi: dekantiranje, čija je svrha odvojiti vino od krutog taloga u boci, te dekantiranje mladog vina (engl. carafing) kojim se vino zrači – i koje se često naziva i dekantiranje ili prijenosno pretakanje.

 

 


Dekantiranje


Starija, zrela crna vina, u kojima se u boci stvorio talog kamenca, obojene tvari i tanina, zahtijevaju dekantiranje zato što talog prilikom točenja ne smije dospjeti u čašu, jer mijenja okus te neugodno škripi pod zubima. Stoga se prilikom otvorenog pretakanja vino pretače polako i pažljivo u nagnuti bokal. Izvor svjetla – tradicionalno je to svijeća – drži se blizu vrata boce i talog čini vidljivim. Čim je talog dospio do vrata boce, točenje se zaustavlja, tj. mala se količina vina ostavlja u boci. Kod klasičnog otvorenog pretakanja ne radi se o tome da se vino dovede u dodir s kisikom.

Starija vina nisu sasvim zrela i ne moraju „disati“ – naprotiv, zrak ih može pokvariti. Stoga se pretakanje ne radi do neposredno prije samog točenja i to u uzak bokal male površine. Veoma stara i krhka vina u najgorem se slučaju mogu tijekom pretakanja pokvariti i postati nepitka. Bolje je da ih se skladišti u košari za vina te da ih se pažljivo toči, čašu po čašu. Burgundac crni obično se ne pretače, zato što stvara fin talog slatkog okusa.


Dekantiranje s prozračivanjem (engl. carafing)


Carafing (prijenosno pretakanje) preporučljivo je za mlađa, ne još zrela crna vina s mnogo tanina, koja u kontaktu s kisikom omekšaju. Prozračivanje čini njihov okus mekšim, a arome postanu intenzivnije. Svrha ovog pretakanja je u vino unijeti što je moguće više zraka.