Poslovni principi METRO Hrvatska

web nacela-13

Jednostavno ispravno

Sukladnost je povrh svega, pitanje dobre korporativne kulture koju možemo graditi jedino zajedničkim radom.

Naše vrijednosti sukladnosti i poslovna načela METRO-a, pomažu nam u svakodnevnom poslovanju kako bismo:

»    štitili interese naših kupaca i METRO-a,
»    bili privlačan poslodavac,
»    štitili poduzeće i njegove zaposlenike od šteta.

Naša poslovna načela  važan sudio naše kulture sukladnosti. Usklađenost s našim poslovnim načelima je dio našeg samopoimanja i naše obećanje koje smo dali, među ostalima, i našim kupcima. Kršenje naših poslovnih načela neće biti tolerirano od strane naše zajednice ili naše tvrtke.
Naša poslovna načela. Naša predanost.


Naša poslovna načela. Naša predanost

Sukladnost nije svrha sama sebi: zakonito, pošteno i odgovorno postupanje služi našim kupcima i zaposlenicima, a u konačnicinašem poduzeću

1. Strogo razdvajamo osobne interese od interese tvrtke.

web nacela-14

Kao zaposlenici METRO-a mi predstavljamo našu tvrtku i njezine interese. Osobno i poslovno uvijek treba strogo razdvojiti. METRO treba vašu stopostotnu odanost i vaše neumorno zalaganje na dobrobit naših kupaca. Tu nema mjesta sukobima interesa. Ako nismo sigurni, pitat ćemo našeg nadređenog ili povjerenika za usklađenost.

2. Nikome ne nudimo neopravdanu prednost.

web nacela-115

U odnosu prema poslovnim partnerima i upravnim tijelima uvijek i posvuda vrijedi sljedeće pravilo: Ne nudimo neopravdanu prednost te izbjegavamočak i privid podmićivanja. Nudimo ono što odgovara rezultatima. Strogo se pridržavamo zakona, posebno u odnosu na upravna tijela.
Želimo li ponuditi pogodnost koja bi se mogla smatrati neopravdanom, najprije ćemo porazgovarati s nadređenim ili povjerenikom za usklađenost. Pokloni manje vrijednosti ili simbolični pokloni, pozivanje poslovnih partnera na po slovne ručkove u primjerenim okvirima i naravno:  agresivna cjenovna konkurencija i kvalitetne ponude proizvoda i usluga našim kupcima, sve to je  prihvatljivo.


3. Svoju poziciju ne iskorištavamo  za osobne pogodnosti.

web nacela-115

Surađujemo s tisućama poslovnih partnera. Bitno je da pri odabiru poslovnih partnera ne zahtijevamo niti prihvaćamo osobne pogodnosti. Pri odabiru se moramo štoviše ravnati prema najboljim interesima naših kupaca i poduzeća. Izbjegavamo čak i privid podmićivanja te ćemo u slučaju dvojbi provjeriti situaciju s našim povjerenikom za usklađenost.
Prihvatljivi su pozivi na stručne skupove, kao što je predstavljanje proizvoda, pokloni niže vrijednosti i  simbolični pokloni te pozivi na poslovne ručkove u primjerenom okviru.

4. Povjerljivo postupamo sa svim informacijama tvrtke

web nacela-17

Velik dio informacija koje nam pomažu da našim kupcima damo najbolju moguću ponudu su povjerljive prirode. Kako povjerljive informacije ne bi dospjele u pogrešne ruke, uvijek pazimo s kim i gdje ćemo podijeliti informacije. Trećim osobama ne dajemo informacije ili dokumente iz poduzeća izvan naših uobičajenih poslovnih procesa. Upite prosljeđujemo nadležnim kolegicama i kolegama u METRO-u. Informacije koje je METRO objavio ili javno potvrdio, ne smatraju se povjerljivima.

5. Poštujemo pravila poštenog  tržišnog natjecanja

web nacela-18

Konkurencija nas potiče da našim kupcima dajemo najbolje moguće ponude. Stoga se strogo pridržavamo Zakona o tržišnom natjecanju. A to u praksi znači: s konkurentima ne  pričamo o, primjerice, nabavnim i prodajnim cijenama, troškovima i kupcima.
S dobavljačima ne usklađujemo naše prodajne cijene. Preko dobavljača ne prikupljamo informacije o konkretnim konkurentima.

6. Prema svima postupamo jednako

web nacela-19

Diskriminacija nije prihvatljiva. U METRO-u se ponašamo  jedni prema drugima s poštovanjem i štitimo sve zaposlenike od svake vrste diskriminacije na temelju spola, rase, etničkog podrijetla, religije i svjetonazora, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.
U našoj zajednici ne trpimo niti bilo koji oblik uznemiravanja, posebno mobbing ili spolno uznemiravanje.


7. Pravedan smo poslodavac.

web nacela-20

Naši zaposlenici su nam važni! Stoga stvaramo i održavamo poštene uvjete rada. To, naravno, znači da se pridržavamo radno-pravnih propisa. A to ujedno znači da kao poduzeće poštujemo nacionalna prava na svim našim lokacijama poslovanja. Tako se na primjer radnici mogu organizirati u skladu nacionalnih zakona, ako to žele.

8. Poštujemo sve zakonske odredbe i propise.

web nacela-21

Možda zvuči jednostavno, ali je iznimno važno: uvijek postupamo u skladu sa zakonima i važećim smjernicama poduzeća. Kako bismo u praksi živjeli ta načela, svaki pojedinac mora biti odgovoran. A to znači da se informiramo o važnim odredbama, da smo u tijeku i da sudjelujemo u obukama. Ako nismo sigurni, raspitat ćemo se kod našeg povjerenika za usklađenost.


Mogu postojati okolnosti u kojima je pogodnije razgovarati izvan vašeg neposrednog okruženja. U tim slučajevima možete se obratiti našem sustavu prijava incidenata. Svaka prijava provjerit će se na primjeren način. Osoba koja je podnijela prijavu neće imati nikakve nepogodnosti zbog prijave koja je dana u dobroj vjeri. Osim toga: štitimo kolege od neopravdanih optužbi. Za sve relevantne slučajeve postoji strukturiran i objektivan postupak. Odbor sastavljen od predstavnika odjela sukladnosti ljudskih resursa, pravne službe i revizije, jamstvo je da će se sa svakom prijavom pošteno postupati i da će se iste dosljedno provjeravati.

> Uvod na sustav prijave incidenta