DIGITALNA METRO KARTICA

METRO kartica

Registracija novog kupca / Zahtjev za izdavanje kartica

Molimo Vas da učitate službeni dokument koji potvrđuje registraciju Vašeg poslovnog subjekta. (potrebno samo za registraciju novog kupca). Molimo da naslov dokumenta ne sadrzi HR znakove (č,ž,š,...) radi lakšeg učitanja.

Ovlašteni predstavnik za nabavu imenovan za kupca u METRO Cash & Carry centrima

Podatci za METRO karticu 1

Privola za korištenje podataka

Želim da METRO Cash & Carry koristi moje kontakt podatke kako bi me upoznao s pogodnostima vezanim uz kupovinu putem kanala:

Podatci za METRO karticu 2

Privola za korištenje podataka

Želim da METRO Cash & Carry koristi moje kontakt podatke kako bi me upoznao s pogodnostima vezanim uz kupovinu putem kanala:

Podatci za METRO karticu 3

Privola za korištenje podataka

Želim da METRO Cash & Carry koristi moje kontakt podatke kako bi me upoznao s pogodnostima vezanim uz kupovinu putem kanala:

Podatci za METRO karticu 4

Privola za korištenje podataka

Želim da METRO Cash & Carry koristi moje kontakt podatke kako bi me upoznao s pogodnostima vezanim uz kupovinu putem kanala:

Podatci za METRO karticu 5

Privola za korištenje podataka

Želim da METRO Cash & Carry koristi moje kontakt podatke kako bi me upoznao s pogodnostima vezanim uz kupovinu putem kanala:

Završni korak prijave

Opći uvjeti prodaje u veleprodajnim centrima METRO Cash & Carry Hrvatska

 

METRO ovdje iznosi svoje opće uvjete prodaje koji se primjenjuju na Kupčev pristup i kupnju robe u veleprodajnim centrima METRO Cash & Carry (‘METRO centri’)

 

1

METRO prodaje robu Kupcu pod uvjetom da je ista namijenjena isključivo daljnjoj prodaji, trgovačkoj ili industrijskoj uporabi. Kupnja nije dozvoljena individualnim fizičkim (privatnim) osobama.

2

Kupcu i njegovim ovlaštenim predstavnicima dozvoljen je pristup u METRO centar samo po predočenju valjane iskaznice Kupca. U pratnji Kupca/ovlaštenog predstavnika mogu biti dvije osobe da mu pomognu.

3

Djeci je dozvoljen pristup u METRO centre uz izričiti uvjet da su pod roditeljskim nadzorom.

4

U METRO centre nije dozvoljeno unositi torbe (veće od 20cm x 20cm) ili druge spremnike i slično, niti optičku, akustičku ili drugu opremu za snimanje.

5

Ulaz Kupca/ovlaštenog predstavnika i bilo kojih osoba u pratnji u prostore METRO centara te korištenje bilo koje vrste prijevoza unutar prostora METRO centara, uključujući parkirališta i druga vanjska područja, je na vlastiti rizik. Zbog sigurnosnih razloga, nije dozvoljeno ulaziti u METRO centar s dječjim kolicima.

6

Kupac je odgovoran osigurati da u METRO centrima robu kupuju samo njegovi ovlašteni predstavnici, te će naknaditi METRO-u bilo koji trošak ili štetu koju pretrpi METRO kao rezultat bilo kakve zloupotrebe iskaznica izdanih Kupcu ili drugih povreda ovih Općih uvjeta prodaje od strane njegovih ovlaštenih predstavnika ili osoba u pratnji. Kupac je dužan ažurno obavještavati METRO o svim promjenama osoba koje je ovlastio na kupovinu u METRO-u. METRO ne snosi nikakve posljedice, ako kupac propusti određenu osobu ovlastiti odnosno odjaviti od ovlasti kupovine u METRO-u.

7

Iskaznica Kupca ostaje vlasništvo METROa. Gubitak bilo koje iskaznice Kupca mora se bez odlaganja prijaviti METROu u pisanom obliku. Isto vrijedi i u slučaju bilo kakve promjene poslovnih djelatnosti Kupca ili drugih podataka danih METROu na obrascu za iskaznice Kupca ili drugim obrascima.

8

METRO može u bilo koje doba otkazati poslovni odnos s Kupcem. Takav će odnos prestati automatski u slučaju da Kupac prestane poslovati, ili mu više nije dozvoljeno poslovati. Po otkazu, Kupcu i njegovim ovlaštenim predstavnicima više neće biti dozvoljen pristup METRO trgovinama, a Kupac je dužan vratiti sve izdane iskaznice.

9

Ako bio koji Kupac/ovlašteni predstavnik (ili osoba u njihovoj pratnji) otvori ili ošteti pakiranje robe, iz bilo kojeg razloga, bilo namjerno ili slučajno, Kupac/ovlašteni predstavnik morat će kupiti to cijelo pakiranje robe.

10

Plaćanjem fakturiranog iznosa, Kupac/ovlašteni predstavnik potvrđuju primitak robe i nepostojanje vidljivih mana. Roba će biti zamijenjena, odnosno plaćena cijena će biti vraćena, samo ako je roba vraćena unutar određenog razdoblja, i to u svojem originalnom pakiranju i uz predočenje predmetnog računa.

11

Roba ostaje vlasništvo METROa sve dok izlazni računi proizašli iz poslovnog odnosa ne budu plaćeni u cijelosti. Kupac ovime ustupa METRO-u kao osiguranje sva svoja potraživanja od kupaca proizašla iz bilo koje preprodaje. U slučaju postupaka kojima Kupac krši ugovor (protestiranje čeka, zakašnjenje u plaćanju itd.), METRO ima pravo vratiti u posjed robu s pridržanim pravom vlasništva, a na trošak Kupca.

12

Prema METROovoj diskrecijskoj ocjeni, garancija se ograničava na popravak ili zamjensku isporuku, ako je prikladno, i to inicijalno putem proizvođača; samo ako je popravak neuspio ili ako se zamjenska isporuka nije ostvarila, Kupac može zahtijevati smanjenje kupovne cijene ili jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor.

13

Ako bilo koja od ovih odredbi bude ništavna, ostale odredbe ostaju na snazi.

14

Podaci prikupljeni u postupku registracije Kupca i izdavanja METRO kartica isključivo su poslovni podaci Kupca, odnosno službeni kontakt podaci Nositelja kartice. Kupac jamči da su podaci Nositelja kartice točni i zakonito prikupljeni. Tako prikupljene podatke METRO obrađuje u svrhe provedbe i ispunjavanja ugovora između Kupca i METRO-a, te u svrhe opće i dugoročne brige o Kupcu i pružanja personalizirane usluge, što je legitimni interes METRO-a, a što uključuje aktivnosti promocije prodaje, marketinške aktivnosti i aktivnosti ispitivanja zadovoljstva pruženom uslugom.

15

Podaci Kupca i Nositelja kartice po potrebi se prenose između članica METRO grupacije, drugim dobavljačima i partnerima, isključivo onda kad je takav prijenos nužan za ispunjavanje svrha navedenih u članku 14. ovih Općih uvjeta prodaje, a u skladu i na način kako je propisano Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima. Pristup podacima Kupca i Nositelja kartice ograničen je isključivo na osobe ovlaštene od strane METRO-a koji im pristupaju i obrađuju ih u svrhe navedene u članku 14.

16

Kupac i Nositelj kartice imaju pravo pristupiti podacima koji se na njih odnose i tražiti njihovu izmjenu te, ukoliko je primjenjivo, tražiti brisanje pojedinih podataka. Nositelj kartice ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka i uložiti prigovor na obradu podataka ako smatra da je obrada neutemeljena ili prekomjerna.

17

Zahtjeve, pritužbe i upite koji se odnose na obradu podataka Kupac i Nositelj kartice mogu uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca u METRO poslovnicama ili slanjem elektroničke pošte na adresu Službenika za zaštitu podataka: zastita-podataka@metro-cc.hr. Na svaki takav zahtjev METRO će dati odgovor što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva. Pri ostvarivanju kontakta i zaprimanju zahtjeva djelatnici METRO-a uložit će razumne napore kako bi potvrdili identitet podnositelja zahtjeva.U slučaju povrede bilo kojeg od prava opisanih u članku 16., Nositelj kartice može podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska 136, 10000 Zagreb, azop@azop.hr.

Ne propustite pogodnosti kupovine u METROu
METRO digitalna kartica
 prijavite se jednostavno i brzo
Otvorite karticu bez dolaska u METRO centar
Pošaljite zahtjev
banner ruka
METRO DOSTAVA
Unaprijedite vaše poslovanje
Jednostavni, brzo, pod strogim nadzorom kvalitete
Saznaj više
dostava teaser