KAKO POSTATI METRO KUPAC?

Za kupovinu u METRO Cash & Carry veleprodajnim centrima ovlašteni su isključivo kupci koji posjeduju METRO kartice. Kartica se izdaje na  ulazu za kupce bez nadoknade, isključivo profesionalnim kupcima.

Metro kartica

Tko ostvaruje pravo na METRO karticu?

 • Trgovačka društva (društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno trgovačko društvo, dioničko društvo, javno trgovačko društvo, komanditno trgovačko društvo) i javne ustanove (škole, bolnice, vrtići, organi državne uprave i sl.) 
 • Fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti (obrtnici, poslovi kućne radinosti, javni bilježnici, odvjetnici, sudski tumači i sl.) 
 • Slobodna zanimanja i samostalne djelatnosti (umjetnici, sportaši, novinari, poljoprivrednici, kućne radinosti i sl.) 
 • Ostali organizacijski oblici (udruženja građana, klubovi, zaklade, sindikati, veleposlanstva i konzulati, nevladine organizacije itd.).

Tko ostvaruje pravo na METRO karticu?

Trgovačka društva i javne ustanove

 • Izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda (ne stariji od jednog mjeseca), OIB.
 • Ako ovlaštena osoba ne može prisustvovati izdavanju kartice, može drugoj osobi osigurati punomoć (nije potrebna ovjera javnog bilježnika) za potpisivanje potvrde u izdavanje kartice

Fizičke osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti

 • Obrtnicu ili rješenje o registraciji obrta (ne stariju od godinu dana) ili
 • Izvadak iz središnjega obrtnog registra (ne stariji od jednog mjeseca), OIB. 

Slobodna zanimanja i samostalne djelatnosti

 • Potvrdu odgovarajuće udruge ili komore (ne stariju od godinu dana), odnosno drugoga nadležnog tijela koje vodi evidenciju o registraciji subjekta ili poreznu prijavu odnosno porezno rješenje za proteklu godinu i OIB. 

Ostali organizacijski oblici

 • Dokaz o registraciji, odnosno upisu u evidenciju nadležnoga ministarstva ili drugoga nadležnog organa (ne stariji od godine dana) te
 • Izvadak iz registra udruga (ne stariji jednog mjeseca), OIB.
 • Za dokumente starije od gore navedenoga perioda, uz originalne dokumente mogu se priložiti i odgovarajuće baze podataka na Internet stranicama ovih registara: sudski registar (trgovačka društva), obrtni registar, registar udruga.
IMATE DODATNIH PITANJA
 slobodno nam se obratite
Pošaljite nam upit.
Odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.
Pošalji upit
Ne propustite
METRO KATALOZI
POGLEDaJTE PONUDE NA JEDNOM MJESTU
Pronađite najbolje ponude
Pogledaj ponude
action teaser katalozi
newsletter
PRVI SAZNAJTE NAŠE PONUDE
Prijavite se na naš newsletter
Prijavi se
Newsletter action teaser