Oznaka cijene na polici

Upoznajte se s označavanjem cijena na našim policama:

NOVE niže cijene u METRO-u!

Cijene na našim policama jasno su istaknute!

zelena-cijena
zuta-cijena
crvena-cijena