Kako postati kupac

kupac_hero

Za kupovinu u METRO Cash & Carry veleprodajnim centrima ovlašteni su isključivo kupci koji posjeduju METRO kartice. Kartica se izdaje na Ulazu za kupce bez nadoknade, isključivo profesionalnim kupcima:

 • Trgovačka društva (društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno trgovačko društvo, dioničko društvo, javno trgovačko društvo, komanditno trgovačko društvo) i Javne ustanove (škole, bolnice, vrtići, organi državne uprave i sl.)
 • Fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti (obrtnici, poslovi kućne radinosti, javni bilježnici, odvjetnici, sudski tumači i sl.)
 • Slobodna zanimanja i samostalne djelatnosti (umjetnici, sportaši, novinari, poljoprivrednici,kućne radinosti i sl.)
 • Ostali organizacijski oblici (udruženja građana,klubovi, zaklade, sindikati, veleposlanstva i konzulati, nevladine organizacije itd.).
kako-postati-kupac

Potrebna dokumentacija:

TRGOVAČKA DRUŠTVA I JAVNE USTANOVE

 • Izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda (ne stariji od jednog mjeseca), OIB, IBAN i pečat
 • Ukoliko ovlaštena osoba ne može prisustvovati izdavanju kartice, može drugoj osobi osigurati punomoć (nije potrebna ovjera javnog bilježnika) za potpisivanje potvrde u izdavanje kartice

FIZIČKE OSOBE REGISTRIRANE ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI

 • Obrtnicu ili rješenje o registraciji obrta (ne stariju od godinu dana) ili
 • Izvadak iz središnjega obrtnog registra(ne stariji od jednog mjeseca) . OIB, IBAN i pečat
metro-kartica
SLOBODNA ZANIMANJA I SAMOSTALNE DJELATNOSTI

 • Potvrdu odgovarajuće udruge ili komore (ne stariju od godinu dana), odnosno drugoga nadležnog tijela koje vodi evidenciju o registraciji subjekta ili poreznu prijavu odnosno porezno rješenje za proteklu godinu i OIB,iban i pečat ako koriste u poslovanju

OSTALI ORGANIZACIJSKI OBLICI 

 • Dokaz o registraciji, odnosno upisu u evidenciju nadležnoga ministarstva ili drugoga nadležnog organa (ne stariji od godine dana) te
 • Izvadak iz registra udruga (ne stariji jednog mjeseca), OIB, IBAN i pečat
Za dokumente starije od gore navedenoga perioda, uz originalne dokumente mogu se priložiti i odgovarajuće baze podataka na Internet stranicama ovih registara:

 • Sudski registar (trgovačka društva)
 • Obrtni registar
 • Registar udruga.

Postupak:

Prilikom sklapanja Ugovora, potencijalni kupac prezentira potvrdu o registraciji (primjerice izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda, izvadak iz registra udruga, obrtnicu ili potvrdu strukovnog udruženja i slično). Ugovor potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava svojim pečatom i potpisom te tom prilikom daje ovlaštenje za kupnju ograničenome broju osoba.

Za dodatne informacije, možete kontaktirati Ulaz za kupce veleprodajnih centara:

01/3444-221(222)

01/2051-600

051/815-200
  
023/353-200
021/708-200

052/535-290

031/253-221(222)
  
042/632-632