Obavijest o obradi osobnih podataka prilikom korištenja društvenih mreža

1. Opće informacije

a) Uvod
Mi, METRO Cash&Carry d.o.o., Jankomir 31, 10090 Zagreb (u daljnjem tekstu: "METRO", "mi"), cijenimo Vaš interes za naše kanale na društvenim mrežama i našu tvrtku. U nastavku ćete pronaći informacije o tome koje osobne podatke prikupljamo kada koristite naše kanale na društvenim mrežama i usluge i funkcije sadržane u njima te kako ih obrađujemo i u koje svrhe.

b) Voditelj obrade
Mi, METRO, djelomično smo odgovorni za obradu podataka opisanu u nastavku, a djelomično za operatore platformi odgovarajućeg kanala društvenih medija. Za pojedinačnu obradu podataka (npr. Facebook Insights), odgovarajući operater platforme i mi zajednički smo odgovorni u smislu članka 26. GDPR-a. O obradi vaših podataka pod zajedničkom odgovornošću obavijestiti ćemo Vas u zasebnom poglavlju.

c) Kanali društvenih medija
Upravljamo sljedećim kanalima društvenih medija:

d) Službenik za zaštitu podataka METRO-a
U bilo kojem trenutku možete kontaktirati našeg Službenika za zaštitu podataka koristeći sljedeće kontakt podatke: METRO Cash&Carry d.o.o., Službenik za zaštitu podataka, Jankomir 31, 10090 Zagreb, e-mail: zastita-podataka@metro-cc.hr.

e) Službenici za zaštitu podataka odgovarajućih operatera platformi
Podaci za kontakt Službenika za zaštitu podataka mogu se pronaći na internetskim stranicama odgovarajućeg operatera platforme:

2. Informacije o obradi osobnih podataka od strane METRO-a

a) Kontaktirajte nas
Kada nas kontaktirate, koristiti ćemo Vaše ime i druge podatke koje nam dostavite za obradu i odgovaranje na Vaš upit. U pojedinačnim slučajevima dijelimo Vaš sadržaj na našem kanalu društvenih medija, ako je to funkcija kanala društvenih medija i komuniciramo putem njega. Ako nam pošaljete upit putem društvenih medija, možemo Vas uputiti i na druge, sigurne komunikacijske kanale koji jamče povjerljivost, ovisno o traženom odgovoru. Naravno, svoje upite možete poslati u bilo kojem trenutku na gore spomenute opcije za kontakt. Vaše osobne podatke pohranjujemo ako i onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedenu svrhu ili sve dok postoje zakonske obveze čuvanja. Sve Vaše javne objave ostati će u vremenskoj traci neograničeno, osim ako ih ne izbrišemo, npr. zbog ažuriranja temeljne teme ili kršenja zakona, ili ako sami izbrišete objavu. Pravna osnova za ovu obradu podataka je čl. 6. stavka 1 rečenica 1 slovo b) GDPR . Naš legitimni interes proizlazi iz cilja ispunjavanja Vaših zahtjeva za informacijama.

b) Natječaji
S vremena na vrijeme nudimo Vam natječaje na našim kanalima društvenih medija. U slučaju sudjelovanja, podatke koje ste naveli tijekom odgovarajuće registracije koristiti ćemo u svrhu izvršenja ugovora o sudjelovanju, posebno kako bismo Vas obavijestili o dobitnicima. Nagrada će se proslijediti trećim osobama samo ako je to potrebno za obradu natječaja (npr. slanje nagrade). Ako je Vaša privola prijavljena u kontekstu natječaja, imate mogućnost opozvati ovu privolu u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Imajte na umu da Vam neki kanali društvenih medija također mogu omogućiti izravno sudjelovanje na javno dostupnim web stranicama. Ako poslujete pod pravim imenom na određenom kanalu društvenih medija ili ste prepoznatljivi putem fotografija na Vašem profilu, identifikacija od strane drugih korisnika ne može se isključiti s naše strane. Nakon završetka natječaja odmah ćemo izbrisati podatke, osim ako nemamo pravo obrađivati određene Vaše podatke nakon isteka natječaja na temelju ugovora o Vašem sudjelovanju u natječaju ili kao rezultat Vašeg pristanka. Dodatne informacije mogu se pronaći u uvjetima sudjelovanja ili informacijama o zaštiti podataka za odgovarajući natječaj. Obrada podataka temelji se na čl. 6. stavku 1. rečenici 1. slovu b) GDPR-a i u slučaju da ste dali privolu.

c) Dodatne opcije društvenih mreža (Social media features)
Na našim kanalima društvenih medija nudimo Vam razne funkcije zajednice (npr. objavljivanje objava na zidu, ostavljanje komentara ili lajkanje ili dijeljenje postova). Imajte na umu da su naši kanali na društvenim mrežama javno dostupni, a sve osobne podatke koje objavite mogu vidjeti drugi. Ne možemo kontrolirati kako drugi korisnici naših kanala na društvenim mrežama koriste te podatke. Podatke unesene u kontekst funkcija zajednice prikupljamo u svrhu pružanja funkcija zajednice u skladu s njihovom namjenom. Podatke unesene u kontekst funkcija zajednice prikupljamo u svrhu pružanja funkcija zajednice u skladu s njihovom namjenom. Obrada vaših podataka provodi se na temelju čl. 6. st. 1. rečenici 1. slovu b) GDPR-a.. Sadržaj objavljen u područjima društvenih mreža može se pohraniti na neodređeno vrijeme. Ako u bilo kojem trenutku želite ukloniti objavljeni sadržaj, molimo Vas da nam pošakjete poruku sa takvim zahtjevom na gore navedenu e-mail adresu.

d) Pozivnice za događaje
Događaji se povremeno najavljuju na našim kanalima društvenih medija, za koje ćete se možda morati registrirati. Prilikom online registracije za događaje mogu se prikupljati sljedeći podaci: ime, adresa, adresa e-pošte, telefonski brojevi i broj korisnika METRO-a. Ti su podaci potrebni za obradu registracija događaja, upravljanje događajima i prikupljanje podataka o kupcima. Pravna osnova za ovu obradu je čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovu b) GDPR-a. Ako je u sklopu registracije potrebno podnošenje izjave o suglasnosti, obrada se temelji na članku 6. stavku 1. rečenici 1. slovu a) GDPR-a. Prikupljeni podaci biti će izbrisani nakon završetka događaja, osim ako ne postoje zakonske obveze čuvanja koje su suprotne.

e) Primatelji i prijenos podataka u treće zemlje
U pojedinačnim slučajevima dijelimo Vaš sadržaj na našem kanalu društvenih medija, ako je to funkcija kanala društvenih medija, i komuniciramo putem njega. Ako nam pošaljete upit na kanalu društvenih medija, možemo Vas uputiti i na druge, sigurne komunikacijske kanale koji jamče povjerljivost, ovisno o traženom odgovoru. Primatelj podataka u početku je odgovarajući kanal društvenih medija, gdje se mogu proslijediti trećim stranama za vlastite potrebe i pod odgovornošću odgovarajućeg kanala društvenih medija. Primatelj publikacija je i javnost, odnosno potencijalno svi. Željeli bismo istaknuti da se u slučaju obrade podataka od strane operatora platforme korisnički podaci mogu obrađivati izvan područja Europske unije (EU) ili Europskog gospodarskog prostora (EGP). To može dovesti do rizika, npr. jer bi moglo otežati provedbu prava. Detalje potražite u politici privatnosti odgovarajućeg operatera platforme. Nećemo prenositi podatke trećim zemljama izvan EU ili međunarodnoj organizaciji, osim ako nemamo odgovarajuće zaštitne mjere. To uključuje standardne ugovorne klauzule EU-a, kao i odluku Europske komisije o primjerenosti.

3. Informacije o obradi osobnih podataka od strane operatora platforme

Željeli bismo naglasiti da kanal društvenih medija i njegove funkcije koristite na vlastitu odgovornost. To se posebno odnosi na upotrebu interaktivnih funkcija (npr. dijeljenje). METRO nema utjecaja na vrstu i opseg podataka koje obrađuje dotični operater platforme, vrstu obrade i uporabe ili otkrivanje tih podataka trećim stranama. Niti imamo bilo kakva učinkovita sredstva kontrole u tom pogledu. IT infrastrukturom upravlja odgovarajući operater platforme. Imamo vlastitu politiku privatnosti i održavamo vlastiti korisnički odnos s Vama (pod uvjetom da ste registrirani korisnik). Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom Vaših podataka u kontekstu upotrebe Vašeg korisničkog profila, obratite se operateru platforme. Dodatne informacije o obradi podataka od strane operatora platformi mogu se pronaći u politici privatnosti odgovarajućeg operatora platforme (vidi gore).

4. Zajednička odgovornost, čl. 26. GDPR-a

Za metode praćenja weba koje koristi odgovarajući operater platforme, operateri platforme i mi djelujemo kao zajednički voditelji. Web praćenje također se može odvijati bez obzira na to jeste li prijavljeni ili registrirani na platformi društvenih medija. Teško možemo utjecati na metode praćenja weba platforme društvenih medija, a posebno ih ne možemo isključiti. Mi sami dobivamo samo anonimizirane statistike. Nemamo pristup osobnim podacima koje obrađuje operater platforme. Pravna osnova za metode praćenja weba je čl. 6. GDPR-a. Naš legitimni interes proizlazi iz cilja optimizacije našeg kanala na društvenim mrežama. Mogućnosti ostvarivanja Vaših prava kako biste spriječili ove metode praćenja weba mogu se naći u gore navedenim izjavama o zaštiti podataka gore navedenih operatora platforme.

5. Vaša prava

Ako želite ostvariti svoja prava kao ispitanik u vezi s određenom obradom podataka na koju imamo utjecaj, obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka u bilo kojem trenutku s porukom koristeći gore navedene podatke za kontakt. Razmotrit ćemo Vaš zahtjev (npr. zahtjev za informaciju ili prigovor) samostalo ili, ako je potrebno, proslijediti ih odgovornoj platformi društvenih medija ako se Vaš zahtjev odnosi na obradu podataka od strane operatera platforme.

Vaša prava su sljedeća:

 • pravo na pristup osobnim podacima, kao i presliku obrada tih podataka (pravo na pristup, čl. 15. GDPR-a);
 • pravo na zahtjev za ispravak netočnih podataka ili popunjavanje nepotpunih podataka (pravo na ispravak, čl. 16. GDPR-a);
 • pravo zatražiti brisanje osobnih podataka i, ako su osobni podaci objavljeni, obavijestiti druge voditelje obrade o zahtjevu za brisanje (pravo na brisanje, čl. 17. GDPR-a);
 • pravo na traženje ograničenja obrade podataka (pravo na ograničenje obrade, čl. 18. GDPR-a);
 • pravo na primanje osobnih podataka ispitanika u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te na traženje prijenosa takvih podataka drugom voditelju obrade (pravo na prenosivost podataka, čl. 20. GDPR-a);
 • pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku kako bi se spriječila obrada podataka na temelju Vaše privole. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije opoziva (pravo odustajanja, čl. 7. GDPR-a);
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu ako smatrate da obrada podataka krši GDPR (pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, čl. 77. GDPR-a). Nadležno nadzorno tijelo: U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo je:
  Agencija za zaštitu osobnih podataka
  Selska 136
  HR-10000 Zagreb
  azop@azop.hr

Pravo na prigovor u skladu s člankom 21. GDPR-a
Ako se vaši osobni podaci obrađuju na temelju legitimnih interesa u skladu s čl. 6. stavak 1. rečenica 1 slovu f) GDPR-a, imate pravo prigovora na obradu Vaših osobnih podataka u skladu s člankom. U slučaju da želite iskoristiti svoje pravo na prigovor, dovoljno je poslati e-mail na gore navedene podatke za kontakt.
Zbog mogućih promjena gore opisane obrade ili važećih zakona može biti potrebna promjena ove obavijesti o zaštiti podataka. U tom slučaju obavijestiti ćemo Vas o svim takvim promjenama. U mjeri u kojoj se promjene odnose na obradu na temelju Vaše privole, možemo od Vas zatražiti novu privolu.