ZAŠTITA PODATAKA

METRO Cash & Carry d.o.o. s zadovoljstvom pozdravlja Vašu posjetu našoj web stranici i zahvaljuje Vam što ste pokazali interes za našu tvrtku. METRO Cash & Carry d.o.o. ozbiljno pristupa zaštiti Vaših osobnih podataka u želji da se osjećate sigurno dok boravite na našoj internet stranici.

zastita podataka 1872x628

Opće informacije i pojmovi

Ova Politika privatnosti (dalje: Politika) opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i prava Ispitanika povezana s osobnim podacima. METRO Cash & Carry d.o.o., Jankomir 31, 10090 Zagreb, OIB: 38016445738 (dalje: "METRO" ili "mi") obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.metro-cc.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN42/2018 i drugi propisi). Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova ili u skladu s vašim privolama za obradu.

U smislu ove Politike određeni su sljedeći entiteti:

Posjetitelj je osoba koja pristupa i služi se web stranicama www.metro-cc.hr

  • Kupac je trgovačko društvo, javna ustanova, fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti, slobodno zanimanje, samostalna djelatnost ili drugi organizacijski oblik koji se pismeno usuglasio s Općim uvjetima prodaje u veleprodajnim centrima METRO Cash & Carry Hrvatska
  • Nositelj kartice je fizička osoba kojoj je METRO izdao karticu na zahtjev Kupca
  • Ispitanik je svaka fizička osoba čije osobne podatke METRO prikuplja i obrađuje na način kako je opisano ovom Politikom

Način i svrhe obrade osobnih podataka

Promotivne poruke
Osobne podatke Nositelja kartice obrađujemo u svrhu slanja obavijesti Kupcu o pogodnostima, popustima i novostima u našoj ponudi proizvoda i usluga. Takvu komunikaciju provodimo samo ukoliko je Kupac prilikom ispunjavanja zahtjeva za izdavanje novih kartica izričito to tražio ili ukoliko je naknadno ispunio formular za prijavu na newsletter, te samo onim komunikacijskim kanalima koje je Kupac prilikom takvih zahtjeva naveo.
Nositelj kartice se u svakom trenutku može usprotiviti ovoj obradi i odustati od primanja promotivnih poruka odabirom ponuđene opcije odjave u primljenoj poruci.
Ispitivanje zadovoljstva
Kroz ankete i upitnike prikupljamo informacije s ciljem utvrđivanja zadovoljstva Nositelja kartice, a samim time i Kupca, pruženom uslugom. Takvo ispitivanje zadovoljstva je naš legitimni interes, a omogućuje nam sustavno praćenje razine kvalitete usluge i planiranje radnji s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a na obostranu korist i Kupca i nas.

Za naše interne potrebe koristimo sumarne rezultate provedenog istraživanja kako bismo našu ponudu proizvoda i usluga prilagodili željama i potrebama Kupca. Nositelj kartice se u svakom trenutku može usprotiviti ovoj obradi i odustati od primanja anketa i upitnika za ispitivanje zadovoljstva odabirom ponuđene opcije odjave u primljenoj poruci.
Rješavanje reklamacija i upita
Kako bismo odgovorili na razne upite i eventualne reklamacije Nositelja kartice, potrebni su nam podaci o imenu, prezimenu i adresi elektroničke pošte za odgovor, te broj METRO kartice koji koristimo u svrhu identifikacije Nositelja kartice. Podatke koje tom prilikom zaprimimo obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija.
Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacija na pruženu uslugu čuvaju se 2 mjeseca od dana zaprimanja, sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

Kolačići ("Cookies")

Kako bismo omogućili bolje korisničko iskustvo, funkcionalnost i informacije o promocijama, na našim web stranicama www.metro-cc.hr koristimo tzv. kolačiće ("cookies"). Kolačići služe da bi web stranice radile optimalno i kako bismo Posjetitelju omogućili što bolje iskustvo pregledavanja i korištenja web stranica. Odabirom "Slažem se" Posjetitelj se slaže s korištenjem postavki kolačića na ovim web stranicama. Ako želi, Posjetitelj može onemogućiti pohranjivanje kolačića na svoje računalo kroz postavke web preglednika s kojeg pristupa web stranici. Detaljne mogućnosti kolačića moguće je postaviti na adresi www.metro-cc.hr/cookies, a na istoj adresi nalaze se i detaljne informacije o načinu korištenja kolačića.

Primatelji osobnih podataka

U skladu sa zakonskim obvezama te isključivo temeljem pisanog zahtjeva nadležnih državnih tijela (npr. sudovi, policija, regulatorni organi), tim tijelima ili drugim primateljima dostavit ćemo ili omogućiti pristup prikupljenim osobnim podacima. Prema potrebi, osobne podatke proslijedit ćemo i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe ispunjnja prava i obveza iz ugovornog odnosa s kupcem.

Mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu osobnih podataka. Pristup osobnim podacima omogućen je samo onim METRO zaposlenicima i isključivo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo mogli pružati pojedine usluge.

Prikupljene osobne podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je nužno za ispunjenje svrhe u koju su prikupljeni, odnosno koliko je određeno primjenjivim zakonskim propisima.

Prava vezana uz osobne podatke
Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi obrade osobnih podataka, moguće je potraživati sljedeće:

  • Pristup osobnim podacima
  • Ispravak osobnih podataka
  • Brisanje osobnih podataka
  • Ograničenje obrade osobnih podataka
  • Prigovor na obradu osobnih podataka

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjeve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podataka moguće je uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca u našim poslovnicama ili slanjem elektroničke pošte na zastita-podataka@metro-cc.hr
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, svaki zahtjev, pritužbu ili upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Pri ostvarivanju kontakta i zaprimanju zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo identitet podnositelja zahtjeva i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
METRO Cash & Carry d.o.o.
Jankomir 31
HR-10000 Zagreb
zastita-podataka@metro-cc.hr

U slučaju povrede bilo kojeg od prava iz poglavlja 5. ove Politike, moguće je podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka nacionalnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka:
Selska 136
HR-10000 Zagreb
azop@azop.hr

Izmjene i dopune Politike privatnosti
Obavijest u slučaju promjene ove Politike privatnosti bit će iskazana na ovoj stranici te će biti naznačen datum njene posljednje izmjene.
Ova Politika primjenjuje se od 25.5.2018., a posljednji put je izmijenjena 25.5.2018.

Ne propustite pogodnosti kupovine u METROu
METRO  KARTICA
prijavite se jednostavno i brzo
Postanite METRO kupac uz samo par klikova
Saznajte više
METRO DOSTAVA
Ugostitelj ste i želite dostavu
Jednostavni, brzo, pod strogim nadzorom kvalitete proizvoda. Provjerite naše uvijete i postanite dostavn kupac
Saznajte više