Uvjeti korištenja

METRO Cash & Carry d.o.o. želi Vam dobrodošlicu na web stranice 
METRO Cash & Carry veleprodajnih centara i zahvaljuje se što ste  pokazali interes za zajedničku suradnju i poslovanje. 

uvijeti koristenja

Ovom prilikom
željeli bismo Vas uputiti na Uvjete korištenja METRO web stranica te na  Zaštitu osobnih podataka. METRO Cash & Carry d.o.o. ozbiljno i  savjesno pristupa zaštiti osobnih podataka koje zaprima od svojih  Kupaca, kao i primjeni autorskih prava na predmetne stranice.

Ovdje navedeni uvjeti korištenja Internet stranica METRO Cash & Carry d.o.o. pravila su i odredbe kojih su se dužni pridržavati svi korisnici METRO web stranica. Ukoliko nastavite s korištenjem predmetnih stranica, smatrat će se da ste pristali na sljedeće pravne uvjete. Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe METRO web stranice. Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima, nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

  • Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada METRO Cash & Carry d.o.o., ili je ustupljen METRO Cash & Carry d.o.o., a u vlasništvu je trećih osoba. Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica METRO Cash & Carry d.o.o. pojedinačnih dijelova i elemenata predmetnih stranica, logotipa METRO Cash & Carry d.o.o., bez izričitog pismenog odobrenja METRO Cash & Carry d.o.o., isključivo sadržaju koji se nalazi u Press galeriji.
  • Sve informacije dostupne na METRO web stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima.
  • Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih predmetnih stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.Informacije koje METRO Cash & Carry d.o.o. objavljuje na svojim web stranicama smatraju se točnim i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, METRO Cash & Carry d.o.o. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim Internet stranicama. METRO Cash & Carry d.o.o. ne jamči, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa.

Informacije dostupne na METRO web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja, METRO Cash & Carry d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na predmetnim stranicama.

  • Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove Internet stranice, izrijekom prihvaćaju obeštetiti METRO Cash & Carry d.o.o. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s predmetnih stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.
  • Posjetitelji mogu pronaći informacije o prikupljanju i korištenju osobnih podataka u Politici privatnosti i Politici kolačića (cookies).
  • Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te METRO Cash & Carry d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.
  • Nadalje, slobodni smo koristiti ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primjerice razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.
  • Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na METRO web stranicama isključivo su vlasništvo METRO Cash & Carry d.o.o. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na predmetnim stranicama pripada METRO Cash & Carry d.o.o. Sva prava su pridržana. Slike i tekstovi prikazani na ovim stranicama ne smiju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim osim uz odobrenje METRO Cash & Carry d.o.o, isključivo sadržaju koji se nalazi u Press galeriji. Drugačija upotreba materijala s predmetnih stranica nije dopuštena. Korištenjem materijala s predmetnih stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.