Radno vrijeme:
Nedjelja Ponedjeljak_Petak Subota
Zatvoreno 7:00-19:00 7:00-15:00

Adresa:
Varaždin
Gospodarska 35, 42 000 Varaždin
Varaždin
Gospodarska 35, 42 000 Varaždin
Planirajte put
Radno vrijeme: Radno vrijeme centra:
Nedjelja Ponedjeljak_Petak Subota
Zatvoreno 7:00-19:00 7:00-15:00
Kontakt
Dobrodošli u naš centar!
METRO Varaždin posluje na adresi Gospodarska ulica 35, gdje svakodnevno zadovoljava potrebe malih trgovaca i ugostitelja. Naše ljubazno osoblje uvijek vam stoji na raspolaganju sa svojim stručnim savjetima.
Direktor centra:
Denis Jelcic
Denis Jelčić
denis.jelcic@metro-cc.hr
Direktor centra:
Denis Jelcic
Denis Jelčić
denis.jelcic@metro-cc.hr
Dobrodošli u naš centar!
METRO Varaždin posluje na adresi Gospodarska ulica 35, gdje svakodnevno zadovoljava potrebe malih trgovaca i ugostitelja. Naše ljubazno osoblje uvijek vam stoji na raspolaganju sa svojim stručnim savjetima.
THIS COMPONENT IS VISIBLE ONLY ON MOBILE DEVICES
Promijenite centar
odaberite žaljeni centar