POREZI I KNJIGOVODSTVO ZA RESTORANE

Odabir načina financiranja

Administrativni zahtjevi za otvaranje i vođenje uspješnog restorana mogu biti jako komplicirani. Donosimo vam opsežan pregled svih zahtjeva, velikih ili malih, koje ćete morati ispuniti u pogledu poreza i knjigovodstva.

O porezima za restoran

1. POREZNE OBVEZE VAŠEG RESTORANA

Kalkulacija troškova

Prilikom otvaranja restorana i prodaje proizvoda kupcima morat ćete u obzir uzeti nekoliko različitih poreza. Bitno je ne samo znati koliko ćete novca trebati platiti Poreznoj upravi već i što sve čini taj iznos. Istinskim razumijevanjem poreznih zahtjeva moći ćete donositi pametne financijske odluke, a time i ostvariti uspjeh sa svojim restoranom.

Porezi koji se odnose na vaš restoran su:

  • porez na dodanu vrijednost (PDV),
  • porez na komercijalnu djelatnost/tvrtku,
  • porez na dobit i/ili porez na dohodak poduzeća,
  • porez na plaće zaposlenika,
  • porezi za referentnu vrijednost.

Neki drugi porez koji može nastati na osnovu poreza na imovinu.


Uobičajeni porezi za restorane

2. VRSTE POREZA za restoran

Vrste poreza i davanja

2.1. Porez na dodanu vrijednost

Svaki restoran koji prodaje hranu i piće obvezan je platiti porez na dodanu vrijednost Poreznoj upravi. Porez na dodanu vrijednost ima mnogo različitih poreznih stopa za različite prehrambene proizvode. Dvije opće stope PDV-a su 7 % i 19 %.

Općenito, restorani sa sjedećim mjestima trebaju plaćati 19 % PDV-a, a objekti brze prehrane i restorani s dostavom hrane 7 % PDV-a. To je opravdano u smislu da se u restoranu sa sjedećim mjestima gostima nudi usluga, odnosno poslužuje ih se. U restoranu koji ima samo dostavu hrane ili objektu brze prehrane takva usluga ne postoji. Niža stopa PDV-a od 7 % primjenjuje se čak i ako kupac naruči hranu za van iz restorana sa sjedećim mjestima. Stoga je, na primjer u kafiću, važno pitati goste planiraju li sjesti u kafić ili žele piće za van. „Sjesti u kafić“ također se odnosi samo na mjesta koja pruža vaš objekt. Javna klupa koja se nalazi odmah do vašeg kafića nije razlog za višu stopu PDV-a od 19 %, već spada u kategoriju uzimanja kave za van. Međutim, u ovoj poreznoj stopi postoje određene iznimke. Na mineralnu vodu i kravlje mlijeko obračunava se PDV od 7 %, bez obzira poslužuju li se u restoranu ili kafiću za stolom ili se nude za van. Zahtjev za porez na kravlje mlijeko primjenjuje se ina napitke od kave koji imaju najmanje 75 % mlijeka, izračunato prema težini napitka od kave. Međutim, crna kava klasificirana je kao obično piće i na nju se obračunava stopa PDV-a od 19 %. Imajte na umu da se snižena stopa PDV-a od 7 % primjenjuje samo na kravlje mlijeko, a ne i na druge biljne alternative za mlijeko.

Druga iznimka od opće stope su luksuzni prehrambeni proizvodi koji se dosljedno oporezuju prema stopi PDV-a od 19 %. Takve su stavke primjerice, jastog, kamenice i puževi. To znači da čak i ako kupac uzme obrok od jastoga za van i ne prima nikakvu uslugu od vašeg osoblja, taj se obrok svejedno oporezuje po višoj stopi PDV-a od 19 %.

Najvažnija stvar koju trebate zapamtiti jest razlika između hrane za van i hrane koja se konzumira u restoranu. Za proizvode za van morate obračunati PDV od 7 %, a za hranu koja se poslužuje i konzumira u vašem restoranu morate obračunati PDV od 19 %.

Porezi za komercijalne djelatnosti

2.2. Porez na komercijalnu djelatnost/tvrtku

Svaki poduzetnik koji se bavi poslovanjem mora platiti porez na komercijalnu djelatnost/tvrtku. Stopa poreza na komercijalnu djelatnost/tvrtku razlikuje se ovisno o jedinici lokalne samouprave. Čimbenici koji ulaze u izračun lokalne stope poreza na komercijalnu djelatnost/tvrtku su:

  • prihod od poslovanja vašeg restorana,
  • porezni indeks, koji je obično 3,5 %,
  • dodatna stopa specifična za vašu jedinicu lokalne samouprave.

Ta se tri čimbenika množe kako bi se dobila konačna stopa poreza na komercijalnu djelatnost/tvrtku. Postoje i određena umanjenja iznosa tog poreza ovisno o pravnom obliku koji ste odabrali za svoj restoran. Ako ste restoran registrirali kao obrt ili kao društvo građanskog prava (GbR), možda ćete moći odbiti iznos poreza do 24.500 eura godišnje.

Nadalje, ovisno o pravnom obliku vašeg restorana, neki oblici prihoda i neki troškovi ne ulaze u obračun poreza na komercijalnu djelatnost/tvrtku za vaš restoran. Kako biste pravilno procijenili sve iznimke i odbitke te dobili odgovore na sva otvorena pitanja, toplo vam preporučujemo da se obratite poreznom savjetniku.

Porez na dohodak

2.3. Porez na dobit/porez na dohodak poduzeća

Trebate li platiti samo porez na dobit ili trebate platiti porez na dohodak poduzeća ovisi o pravnom obliku vašeg restorana. Općenito, porez na dobit obuhvaća porez koji trebate platiti na svoj osobni udio u dobiti vašeg restorana.

Ako je pravni oblik vašeg restorana obrt ili društvo građanskog prava (GbR), vi kao dioničar ili kao obrtnik trebate platiti samo porez na dobit. Ovaj porez na dobit potrebno je prijaviti i platiti pri povratu poreza na osobni dohodak. Što je veća dobit, veći je i porez na dobit. Međutim, postoji i osnovni odbitak koji se može oduzeti od vaše dobiti. Drugim riječima, na ovaj osnovni odbitak ne plaća se porez. Iznos osnovnog odbitka ovisi o vašem poreznom razredu. Ako niste u braku, ovaj odbitak trenutno (u 2022.) iznosi 9.984 eura. Ako ste u braku, ovaj odbitak trenutno (u 2022.) iznosi ukupno 19.968 eura za vas i vašeg bračnog partnera.

Ako je vaš restoran registriran kao društvo s ograničenom odgovornošću (GmbH) ili kao manje društvo s ograničenom odgovornošću (UG), bit će podložan plaćanju poreza na dohodak poduzeća. Porez na dohodak poduzeća iznosi 15,5 % oporezive dobiti vašeg restorana. Ta se oporeziva dobit izračunava uz pomoć bilance i računa dobiti i gubitka. U sklopu ovog postupka zatražite pomoć poreznog savjetnika. Osim tih 15,5 %, vaš restoran mora platiti dodatnu solidarnu naknadu u iznosu od 5,5 % vaše oporezive dobiti. Ako vam restoran spada u kategoriju društva s ograničenom odgovornošću (GmbH) ili manjeg društva s ograničenom odgovornošću (UG), nema poreznih olakšica.

Porez na plaće zaposlenika

2.4. Porez na plaće zaposlenika

Prilikom zapošljavanja radnika u restoranu morate obratiti pozornost na svoje dužnosti kao poslodavca u  pogledu poreza na plaće. Sami porez na plaće nije porez koji trebate platiti iz vlastitih prihoda, već se radi o porezu koji morate zadržati od dohotka svojih zaposlenika i zatim ga platiti Poreznoj upravi.

Porez koji trebate zadržati od plaće vaših zaposlenika je porez na njihove plaće, njihova solidarna naknada i, ako su članovi crkvene zajednice, njihov porez na crkvu. Taj novac vi zatim morate platiti Poreznoj upravi do 10. svakog mjeseca.

 

2.5. Porezi za referentnu vrijednos

Porezi za referentnu vrijednost odnose se na zbroj vrijednosti koje vi kao vlasnik restorana konzumirate iz vlastitih zaliha. Porezna uprava u stvari pretpostavlja da vi kao vlasnik restorana jedete u vlastitom restoranu. Za 2022. godinu po ovoj se osnovi plaća godišnja naknada od 3.401 €.

 

2.6. Porez na imovin

Ako ne iznajmljujete restoran, već ste vlasnik, morat ćete platiti porez na imovinu. Iznos se obračunava prema vrijednosti vašeg restorana.
Knjigovodstvo za restorane: Metode i alati

3. KNJIGOVODSTVO ZA VAŠ RESTORAN

Knjigovodstvo u vašem restoranu uglavnom je obavezno za ispunjavanje tereta dokazivanja za Poreznu upravu. Osim toga, vođenje knjiga ključno je za strukturirani i opsežan pregled svih transakcija koje se događaju u vašem restoranu. Tek ako dokumentirate svaki pojedinačni prihod i svaki trošak, moći ćete prilagoditi i poboljšati financije svog restorana te biti uspješniji na duge staze. Na primjer, možete otkriti gdje biste mogli imati prekomjerne troškove i gdje se možete prebaciti na financijski pametnije opcije.

Što se tiče knjigovodstva u vašem restoranu, morate voditi blagajnički dnevnik i čuvati sve račune.

Vođenje blagajničkog dnevnika

3.1 Vođenje blagajničkog dnevnika

Kako biste uspješno ispunili knjigovodstvene zahtjeve za svoj restoran, najvažnije je da vodite blagajnički dnevnik. To je ključno kako biste Poreznoj upravi dokazali vjerodostojnost svog poslovanja. Poduzeća koja ne vode blagajnički dnevnik ili imaju neuredan blagajnički dnevnik mogu stvoriti dojam porezne prijevare. Prema zakonu ste dužni imati blagajnu i voditi blagajnički dnevnik, bez obzira na veličinu svog restorana.

Svrha blagajničkog dnevnika jest da pruži pregled iznosa gotovine u vašoj blagajni. Svi gotovinski primici i svi gotovinski troškovi moraju se dokumentirati u vašem blagajničkom dnevniku. Svaki dan po zatvaranju restorana trebate pregledati odgovara li ciljani inventar vašeg blagajničkog dnevnika stvarnom inventaru u vašoj blagajni. Radi još jednostavnijeg dokumentiranja svih prihoda i troškova preporučujemo da sačuvate kopiju svih računa, uključujući svoje račune kada kupujete nešto za restoran i račune koje izdate gostima u restoranu.

Izbjgavanje prijevera

3.2. Izbjegavanje pogrešaka u blagajničkom dnevniku

Važno je voditi ispravno strukturiran blagajnički dnevnik kako biste izbjegli probleme s Poreznom upravom. Blagajnički dnevnik služi za dokumentiranje svih kretanja gotovine i sprječavanje pronevjere gotovinske zarade, što bi rezultiralo poreznom prijevarom. U Njemačkoj je porezna prijevara kazneno djelo i može imati ozbiljne posljedice.

Porezna uprava ovlaštena je doći u vaš restoran i izvršiti poreznu reviziju u bilo kojem trenutku. Tijekom takve porezne revizije Porezna će uprava provjeriti vaš blagajnički dnevnik te vidjeti odgovaraju li svi dokumentirani prihodi i troškovi stvarnoj dobiti u vašoj blagajni.

Vođenje računa

3.3. Upotreba elektroničkog blagajničkog dnevnika

Svaki restoran koji se koristi elektroničkom blagajnom također mora voditi elektronički blagajnički dnevnik. Elektronička blagajna i elektronički blagajnički dnevnik najsuvremenija su opcija, a ujedno su i najjednostavniji i najučinkovitiji za upotrebu.

U prošlosti su mnogi restorani za evidenciju prihoda i troškova upotrebljavali Excel. Međutim, podaci u Excel formatu mogu se naknadno mijenjati, odnosno nisu trajni. Od 2017. smjernice zahtijevaju da podaci nakon evidentiranja budu nepromjenjivi. Stoga ćete za evidenciju kretanja gotovine morati upotrebljavati softver za blagajnički dnevnik. Preporučujemo da istražite koji je najpopularniji i najčešće upotrebljavani softver. Svakako svim zaposlenicima ukratko predstavite softver prije no što ga itko počne upotrebljavati.

SVE što trebate znati o otvaranju restorana
Istražite našu seriju članaka "Kako otvoriti restoran" i naučite kako ostvariti svoj san.
Kako otvoriti restoran
Da rezimiramo

4. ZAKLJUČAK – POREZNE OBVEZE I KNJIHOVODSTVO ZA RESTORAN

Sve u svemu, u ovom pregledu mogli ste saznati koje su različite vrste poreza te koliko je važno voditi blagajnički dnevnik. Da ponovimo, obavezni porezi su porez na dodanu vrijednost, porez na komercijalnu djelatnost/tvrtku, porez na prihod ili porez na dohodak poduzeća te porez na plaće vaših zaposlenika. Gotovina je ključna za evidentiranje i dokumentiranje financijskih kretanja vašeg restorana.

Porezi i knjigovodstvo za vaš restoran mogu biti teško razumljiva tema. Nadamo se da će vam ovaj pregled dati opću predodžbu o svim zahtjevima i pravilima kako biste mogli uspješno voditi restoran bez problema s financijama. Ipak, ako u bilo što niste sigurni, preporučujemo da zatražite pomoć stručnjaka.

Česta pitanja

5. ČESTA PITANJA - POREZI I KNJIGOVODSTVO za restorane

Ne propustite
metro katalozi
provjerite što smo ovaj put izdvojili za vas
Pronađite najbolje ponude na jednom mjestu
Pogledajte ponude
newsletter
uvijek budite u toku. prvi saznajte novosti i ponude
Prijavite se na naš newsletter
Prijavi se