Poziv na dostavu ponuda za usluge servisiranja i montaže profesionalnih uređaja

Želite postati naš partner za pružanje usluga servisa i montaže većih profesionalnih uređaja? Molimo vas da svoju ponudu dostavite putem e-pošte na mcchr-tenderservicepartners@metro-cc.hr najkasnije do 15. rujna 2023. godine. Radujemo se suradnji s vama i unaprijed zahvaljujemo na vašem interesu.

poziv na dostavu ponuda

METRO Cash & Carry d.o.o. Jankomir 31, 10090 Zagreb, Hrvatska, OIB: 38016445738, T +385 (01) 3444-444, F +385 (01) 3444-355 info@metro-cc.hr  
Uprava: Imre Horvàth, Anita Brkanić Debelić, Tomislav Smolčec 
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: MBS: 080377932 
Temeljni kapital: 75.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti 
 
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka 
IBAN:HR2924020061100290488  
SWIFT: ESBCHR22 
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb 
IBAN: HR5124840081100223774  
SWIFT: RZBHHR2X 
 
Zagreb, 28. kolovoza 2023. 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA 

I. OPĆI PODACI O NARUČITELJU 


METRO Cash & Carry d.o.o. 
Jankomir 31 
10090 Zagreb 
OIB: 38016445738 
Telefon: +385 1 3444 444 
Web stranica:  www.metro-cc.hr 

II. OSOBA ZA KONTAKT 

Ime i prezime: Dario Tomić 
Odjel: Odjel kontrole kvalitete 
Telefon: +385 91 3444 180 
E-pošta: mcchr-tenderservicepartners@metro-cc.hr 
 Sva dodatna pitanja i pojašnjenja vezana uz Poziv na dostavu ponuda molimo postavite u pisanoj formi na gore navedenu adresu elektroničke pošte.   

III. PODACI O PREDMETU NABAVE 

Predmet nabave:  
Usluge servisiranja i montaže većih kućanskih i profesionalnih uređaja (što svakako podrazumijeva: električni uređaji, profesionalni (gastro) uređaji za ugostiteljstvo, plinski uređaji) 

 
Podjela na glavne regije obavljanja usluga montaže i servisa: 

  1. Slavonija i Baranja;
  2. Zagreb i središnja Hrvatska;
  3. Istra, Primorje i okolni otoci;
  4. Srednja Dalmacija (Zadar-Šibenik-Split i otoci);
  5. Južna Dalmacija (Dubrovnik i otoci) 

 Određeni servisni partner može ponuditi servisne usluge u više regija.  

 

Ponuditelj se obvezuje na sljedeće:

  1. preuzimanje obveza iz garancije uređaja, montaža i popravci uređaja kupcu pod garancijom; 
  2. popravci nakon isteka garancijskog roka te opskrba i vođenje evidencije rezervnih dijelova za vrijeme i nakon isteka garancije; 
  3. izvođenje popravaka unutar 72h od prijave (za otoke 96h) u redovnom tijeku, osim u slučaju blagdana, državnih praznika i neradnih dana; 
  4. popravak se obavlja na lokaciji kupca za sve rashladne uređaje, ledomate, perilice čaša i posuđa, konvektomate, plinske i električne štednjake i pećnice te nadpultnu termiku (roštilji/kuhalne ploče). Iznimno, ukoliko popravak nije moguće odraditi na lokaciji kupca, servis uređaj treba odspojiti, popravak odraditi na lokaciji servisa te isti vratiti kupcu i montirati. 

METRO Cash & Carry d.o.o. Jankomir 31, 10090 Zagreb, Hrvatska, OIB: 38016445738, T +385 (01) 3444-444, F +385 (01) 3444-355 info@metro-cc.hr  
Uprava: Imre Horvàth, Anita Brkanić Debelić, Tomislav Smolčec 
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: MBS: 080377932 
Temeljni kapital: 75.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti 
 
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka 
IBAN:HR2924020061100290488  
SWIFT: ESBCHR22 
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb 
IBAN: HR5124840081100223774  
SWIFT: RZBHHR2X 
 

 

5. za manje uređaje, servis u dogovoru s Naručiteljem dogovara proces prikupa manjih uređaja (npr. putem dostavne službe i sl.). 
Ponuda treba uključivati: 
• cijenu radnog sata(kod kupca, u servisu) u eurima, 
• cijenu montaže/demontaže uređaja u eurima, 
• cijenu skladištenja i vođenja evidencije rezervnih dijelova, putne troškove i cijenu transporta uređaja u eurima. 
Uz ponudu je potrebno dostaviti: 
• Izvadak iz sudskog registra (dovoljno i u elektroničkoj formi) 
• Izvadak iz registra stvarnih vlasnika 
• Popunjena izjava „Podaci o dobavljaču roba i usluga koje nisu za daljnju prodaju“ 
• Referenca/e 
• Ovlaštenja, licence i ostali certifikati po raspoloživosti 

IV. PODACI O PONUDI

 

Tko se može prijaviti? 
Prijaviti se mogu poslovni subjekti (trgovačka društva ili obrti) registrirani u Republici Hrvatskoj i/ili 
Europskoj uniji koji sukladno propisima mogu obavljati opisane poslove i ovlašteni su za djelatnosti 
servisiranja i uključivanja/isključivanja iz uporabe uređaja te čiji ovlašteni serviseri imaju položen 
stručni ispit.  

 

Kriterij za odabir ponude: 

• Najoptimalnija ponuda po kriteriju roka izvršenja usluge te njezine cjelovitosti 
• Ponuda treba sadržavati cijenu po svim stavkama navedenim u predmetu ponude, a isto tako treba biti koncipirana i mjesečna faktura  
• Valuta plaćanja: 30 dana 

 

Ugovorni odnos zaključuje se vremenski period od 1.10.2023. do 30.09.2025. godine 
Cijena treba biti izražena u eurima bez PDV-a s uračunatim svim troškovima i popustima.  
Rok za dostavu ponude: 15. rujan 2023. godine  
Rok valjanosti ponude: najmanje 30 dana  
 

V. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE 


Ponuda se predaje u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte:  
mcchr-tenderservicepartners@metro-cc.hr