Hrvatski proizvod: RIZMAN

Vrijeme čitanja:2min
RIzman
Početak obiteljske vinarije Rizman seže na početak 20. stoljeća, a vezan je uz prvog vinara obitelji. Vinarija nosi ime Rizman u čast njegovog nadimka. Danas u svom posjedu imaju svojih 22 Ha vinograda i 7 Ha maslinika, smještenih u najmlađem hrvatskom vinogorju Komarna, Općini Slivno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Svaka bobica grožđa se broji

Početak obiteljske vinarije Rizman seže na početak 20. stoljeća, a vezan je uz prvog vinara obitelji. Vinarija nosi ime Rizman u čast njegovog nadimka.

Danas u svom posjedu imaju svojih 22 Ha vinograda i 7 Ha maslinika, smještenih u najmlađem hrvatskom vinogorju Komarna, Općini Slivno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Uspjeh iz čaše

Položaji vinograda se nalaze na nadmorskoj visini od 50 do 250 m, na južnim padinama koje imaju nagibe i do 30 %. Tlo je skeletno, uglavnom sačinjeno od kamena vapnenaca i manjeg udjela zemlje. To ga čini škrtim tlom s malim prinosima grožđa ali izuzetno koncentrirane kvalitete. Ranije se na tim položajima nalazilo nisko raslinje i divlje trave te se Rizman otpočetka nalazi u ekološkoj proizvodnji vodeći računa o održivosti okoliša kao i odnosu čovjeka i prirode. U nasadima vinograda 90 % čine tri najpoznatije dalmatinske autohtone sorte: Plavac mali, Pošip i Tribidrag.

U vinu je istina

Oduvijek vođeni visokim standardima proizvodnje, nikad nije dvojeno da u njihovim vinogradima mora biti sve izvorno i autohtono, jer bez toga bi se osjećali kao putnici bez putovnice.

Sve radnje se uglavnom obavljaju ručno dok se grožđe odmah nakon berbe prerađuje u modernoj vinariji na vrhu vinograda. Rizman vina se trenutno na tržištu mogu naći u 6 etiketa uz dvije bazne etikete podbranda Brime.

Uz čisto i nikada zagađeno tlo njihovih vinograda, još uvijek puno divljih trava, na police Metroa donose ono što godinama prakticiraju - ekološki pristup.